Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Inca: recaptació de tributs i deutes


Es comunica que, a partir de l’1 de gener de 2024, la gestió recaptatòria de tributs, multes de trànsit i deutes del municipi d’Inca que desenvolupava l’ATIB correspon a l’Ajuntament. Per tant, per qualsevol consulta o dubte, us heu de dirigir directament a l’Ajuntament d’Inca.

No obstant, l’oficina de l’ATIB situada a Inca continua operativa tant pel que fa a la gestió recaptadora dels tributs i altres recursos autonòmics i locals que desenvolupa l’ATIB (consultar entitats locals), com també per poder fer les gestions corresponents resepcte a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l’impost sobre successions i donacions i altres tributs que gestiona l’ATIB (veure oficina Inca).