Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info


Normativa

Manuals informatius i models de l’impost

Els models de declaració i declaracions liquidacions de l’impost són els següents (Important: aquests models tenen caràcter informatiu i no es poden presentar de forma presencial. La seva presentació només es pot fer de forma telemàtica. Per això, consultau l’apartat Gestió telemàtica):

Calendari

Per consultar els terminis de presentació de les declaracions-liquidacions o autoliquidacions i fer els pagaments corersponents pitjau AQUÍ.

Gestió telemàtica: declaracions i liquidacions

D’acord amb la normativa reguladora de l’impost sobre estades turístiques, la presentació de les declaracions i les declaracions liquidacions o autoliquidacions, inclosos els ingressos a compte, s’han de realitzar per via telemàtica.

Per dur a terme la gestió telemàtica s’han complir els requisits següents:

1.- L’usuari ha de disposar d’un certificat digital admès per l’ATIB en vigor que acrediti la seva identitat.
Aquests certificats són: el DNI electrònic, el certificat expedit per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Guia per a l’obtenció i ús del certificat electrònic FNMT), el certificat expedit per la Agencia Notarial de Certificación, el certificat expedit per la Autoridad de Certificación de la Abogacía, el certificat expedit per Camerfirma, així com la resta de certificats reconeguts inclosos en la  Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establerts a Espanya, publicada en la Seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, que podeu consultar si pitjau aquí.


2.-
Estar incscrit, en el seu cas, en el registre dusuaris.

2.1.- No serà necessària la inscripció en el registre d’usuaris en els casos següents:

  • Usuaris que efectuïn gestions en el seu propi nom.
  • Usuaris que actuïn com apoderats o representants d’una entitat (per exemple, societat mercantil). En aquest cas, el certificat digital ha d’estar emès a nom de l’entitat i ha de constar el CIF i nom o raó social de l’entitat, així com el NIF i nom de l’apoderat o representant.

2.2.- Serà necessària la inscripció en el registre d’usuaris quan l’usuari actua en nom o per compte de tercers. [Accedir al registre d’usuaris]

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE DECLARACIONS I DECLARACIONS LIQUIDACIONS O AUTOLIQUIDACIONS.

Liquidació de l’impost corresponent a habitatges i càmpings turístics

En relació als establiments turístics inclosos en el grup vuitè del punt 2 de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible (habitatges i càmpings turístics) l’ATIB liquidarà l’impost a partir d’una matrícula formada amb les dades de la declaració censal presentada.

Respecte a la liquidació corresponent a l’any 2016, en el cas de no haver descarregat i pagat la liquidació amb el codi d’accés comunicat abans del 30 de juny de 2017, a partir del 18 de setembre de 2017 es remetrà la notificació per correu postal i, amb el document que rebreu, podeu fer el pagament de forma presencial a les entitats bancàries col·laboradores o per via telemàtica  (PER PAGAR PER VIA TELEMÀTICA PITJAU AQUÍ).

Així mateix, es pot accedir a la notificació de la liquidació mitjançant la Carpeta fiscal.

PER A MÉS INFORMACIÓ, PITJAU AQUÍ.

Consultes i preguntes freqüents

Dubtes i qüestions més habituals sobre l’aplicació de l’impost: pitjau aquí.

Informació general sobre l’impost: Tel. 971 177 248 (Horari: de dilluns a divendres laborables, de 9.00 a 14.00 hores). També es poden fer consultes per correu electrònic mitjançant el servei de Consultes i suggeriments

Per a consultes informàtiques o comunicació d’incidències, el telèfon de contacte és 971 228 510 (Horari:  de dilluns a dijous laborables, de 8.30 a 16.30 h. i els divendres laborables, de 8.30 a 14.30 h.). Així mateix, es pot contactar per correu electrònic a serviciosweb@atib.es.