Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Valoració de vehicles i bens nàutics
Data de matriculació
Tipus de bé
Marca
Model
Valoració (*)
 €  €  €  €

(*) Valoració d’acord amb allò que preveu l’Ordre HFP/1258/2017, de 5 de desembre, per la qual s’aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l’impost sobre successions i donacions i l’impost especial sobre determinats mitjans de transport [correcció derrades].

Nota important:
a partir de l’1 de gener del 2016 s’estableix un nou règim de tributació de les transmissions patrimonials oneroses de vehicles de motor amb diferents tipus de gravament atenent al tipus de vehicle i a la seva potencia fiscal. [Nota informativa (punt 2)]. Per accedir directament al model 620 - vehicles pitjau aquí.