Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Normativa Tributs Locals

AVIS JURÍDIC IMPORTANT:
Els textos que s'ofereixen en aquesta pàgina estan destinats al seu ús com a instrument documental i no tenen validesa jurídica. Per a fins jurídics consultau els textos publicats en els Butlletins Oficials [Butlletí Oficial de l'Estat - Butlletí Oficial de les Illes Balears] Algunes de les normes d'aquesta pàgina no estan consolidades, de manera que poden haver tingut modificacions posteriors.


NORMATIVA GENERAL ESTATAL REGULADORA DELS TRIBUTS LOCALS I NORMATIVA RELACIONADA


NORMATIVA GENERAL ESTATAL I AUTONÒMICA SOBRE PROCEDIMENTS D'APLICACIÓ DELS TRIBUTS I REVISIÓ EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Normativa estatal

Normativa autonòmica


NORMATIVA GENERAL REGULADORA DELS TRIBUTS LOCALS I NORMATIVA RELACIONADA


Impost sobre béns immobles

Normativa tributària

Normativa catastral

Impost sobre activitats econòmiques

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de natura urbana ("plusvàlua")

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Taxes

Contribucions especials

Altra normativa d'interès