Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Domiciliació de pagament de tributs de cobrament periòdic per rebut


Podeu domiciliar el pagament de tributs de cobrament periòdic per rebut la recaptació dels quals correspongui a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

Domiciliar el pagament és donar una ordre de càrrec en compte bancari que s’aplicarà periòdicament, de manera que no heu de preocupar-vos del deure d’informar-vos dels períodes de pagament en termini voluntari doncs correspon l’ATIB gestionar el pagament amb l’entitat bancària.

Les domiciliacions tenene validesa per temps indefinit mentre no siguin anul·lades per l’interessat, rebutjades per l'entitat de dipòsit o l’Administració disposi expressament la seva invalidesa per raons justificades.

GESTIÓ DE LA DOMICILIACIÓ

Per consultar els terminis per sol·licitar una domiciliació, per anular-la o modificar el compte de domiciliació, així com la previsió del càrrec en compte dels rebuts domiciliats de tributs locals de cobrament periòdic anual corresponents a l’any 2021, pitjau AQUÍ.

Per a més informació dels conceptes i dels terminis de pagament d’aquests tributs consultau el Calendari fiscal local.

FORMES DE SOL·LICITAR LA DOMICILIACIÓ:

1. De forma telemàtica (dues opcions):

- Accedint a l’apartat "Domiciliar els meus tributs" de la seu electrònica de l’ATIB: pitjau AQUÍ.
- Mitjançant sol·licitud de tramitació telemàtica: pitjau AQUÍ.

2. De forma presencial:

  • Per obtenir l’imprés heu de tenir instal·lat a l’ordinador un programa lector de documents pdf:
    - Si voleu domiciliar el pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut dels municipis la recaptació dels quals correspon a l’ATIB, pitjau aquí.
    - Si voleu domiciliar el pagament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics, pitjau aquí.
  • Introduïu les dades sol·licitades.
  • Imprimiu el formulari i el presentau a qualsevol oficina de recaptació de l’ATIB, adjuntant el document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
Canvi del compte bancari de domiciliació o anul·lació de domiciliació de pagament

Si voleu canviar el compte bancari on heu domiciliat el pagament dels vostres rebuts o anul·lar la domiciliació ho podeu fer de forma telemàtica en els següents enllaços: