Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Sol·licitud telemàtica d’informació a l'ATIB per l’administració concursal sobre la situació de procediment concursal

Nota prèvia important: en el cas de fer la sol·licitud d’informació mitjançant aquest sistema, acceptau que les comunicacions que hagi de fer aquesta Administració tributària en relació a la tramitació de la sol·licitud es facin per correu electrònic i, en el seu cas, per telèfon mòbil.

Passos a realitzar:

1.- Omplir les dades de la sol·licitud següent i pitjar el botó "Guardar PDF".

2.- Un cop guardat el document, s’ha de pitjar el botó "Continuar". Si falta alguna dada obligatòria haureu d’omplir-la i tornar a pitjar el botó "Guardar PDF". En tot cas, és necessari que el correu electrònic que s’indiqui a la sol·licitud sigui el mateix que el corresponent al concurs de creditors

3.- Si les dades són correctes, també teniu la possibilitat d’adjuntar els documents que considereu necessaris en relació a la vostra sol·licitud. No obstant, no és obligatori aportar cap document.

4.- Una vegada fet això, heu de pitjar el botó "Enviar". A continuació rebreu un missatge en el vostre telèfon mòbil amb un codi que heu d’introduir i, una vegada fet això, podreu imprimir la sol·licitud presentada i també rebreu un correu electrònic d’aquest tràmit.

En el cas que la sol·licitud no estigui degudament emplenada, es remetrà un correu electrònic informant d’aquesta circumstància i es requerirà que es facin les subsanacions o els aclariments que corresponguin, amb l’advertència que si no es fa en el termini de 10 dies comptadors des de l’endemà del dia de remissió del correu electrònic amb el requeriment es tindrà per no presentada la sol·licitud i s’arxivarà sense més tràmit.

5.- Quan s’hagi fet el tràmit que heu demanat, rebreu un correu electrònic amb la resposta a la sol·licitud.

En cas de dubte o informació addicional, podeu fer la consulta a través de l’aplicació Consultes i suggeriments.

Guardar PDF Guardar PDF Guardar PDF Guardar PDF