Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.
Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.
+info
NOT
Novetats i comunicats

Instrucció per la qual s’estableixen els criteris per a determinar el valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge als efectes de l’ITPAJD i de l’ISD

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015) la Instrucció 1/2015, d'11 de maig, del director de l'Agència Tributària de les Illes Balears per la qual s’estableixen els criteris que els òrgans competents de l’Agència Tributària de les Illes Balears han de considerar per comprovar el valor real dels béns immo...


Proposta provisional d’adjudicació de llocs de treball del procediment de provisió de personal funcionari de carrera (grups A1 i A2) de l’ATIB

S’ha  publicat  la  proposta  provisional  d’adjudicació  de  llocs  de  treball objecte de la  convocatòria  del  procediment  per  al provisió de llocs de feina del personal funcionari de carrera  de  l’Agència  Tributària de les Illes Balears (ATIB) aprovada per Resolució del president de l’Agència Tributària de 4 de febrer de 2015.Per a més inform...


Llista definitiva de persones admeses i excloses del procediment de provisió de llocs de treball de personal funcionari de carrera (grups A1 i A2) de l’ATIB

 S’ha publicat la Resolució del president de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) de 29 d'abril de 2015 per la qual s’aprova i es fa publica la llista definitiva de persones admeses i excloses del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l’ATIB o d’alguns dels llocs convocats, amb expressió d...


Servei Renda Àgil 2015

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) posa en marxa la campanya Renda Àgil, un servei de col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) que té com a objectiu agilitzar la tramitació de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'exercici 2014 mitjançant l’ajuda i l’assistència als contribuents e...