Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
NOT
Novetats i comunicats

Nomenament de Maria Antònia Truyols Martí com a directora de l'ATIB

A proposta de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, per Decret 54/2015, de 3 de juliol, el Consell de Govern ha nomenat a la senyora Maria Antònia Truyols Martí directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Vegeu Decret de nomenament....

Publicació al BOIB de la resolució d'adjudicació de llocs de treball del personal funcionari de l'ATIB

En data 27 de juny s’ha publicat la Resolució del president de l’Agència Tributària de 22 de juny de 2015 per la qual s’adjudiquen, segons la proposta definitiva, els llocs de treball del personal funcionari de l’Agència Tributària de les Illes Balears objecte del procediment per proveir-los, aprovat per Resolució de 4 de febrer de 2015 (BOIB núm. 19, de ...

El BBVA nova entitat col·laboradora per al pagament telemàtic a través de banca electrònica de tributs i altres recursos gestionats per l'ATIB

El BBVA s'ha adherit com entitat col·laboradora de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) per al pagament telemàtic per banca electrònica a través del Portal de l'ATIB de tributs i altres recursos la gestió recaptatòria dels quals correspon a aquesta Administració tributària. Per utilitzar aquest sistema de pagament l'interessat ha de ser titular ...

Publicacions d’anuncis de l'ATIB al Tauler Edictal Únic (TEU) del Butlletí Oficial de l’Estat

Com a conseqüència de la modificació de l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa (article 26), s’informa que, a partir de l’1 de juny de 2015, els anuncis de notificació per a citació per compareixença de act...