Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
NOT
Novetats i comunicats

Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora del cànon de sanejament d’aigües

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 57, de 7 de maig de 2016, el Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües.Aquest Decret legislatiu, que es dicta en compliment del que preveu la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionali...

Servei Renda Àgil (Declaració IRPF)

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) posa en marxa la campanya Renda Àgil, un servei de col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) que té com a objectiu agilitzar la tramitació de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l'exercici 2015 mitjançant l’ajuda i l’assistència als contrib...

Projecte de decret de desplegament de la Llei de l’impost sobre estades turístiques

D’acord amb l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 50, de 21 d’abril (veure anunci), fins al dia 29 d’abril de 2016, se sotmet a audiència i a informació pública el Projecte de decret de desplegament de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sost...

Impost sobre estades turístiques

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 42, de 2 d'abril de 2016, la Llei de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible.Aquesta Llei crea i regula un nou impost autonòmic de caràcter finalista. Concretament, el fet imposable d’aquest impost està constituït per les estades, per ...