Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.
Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.
+info
NOT
Novetats i comunicats

Inici del període voluntari de pagament de determinats tributs corresponents a l’exercici 2014 dels municipis que han delegat la seva recaptació a l’ATIB

El dia 1 d'octubre s'inicia el període voluntari de pagament de determinats tributs (exercici 2014) dels següents municipis, que han delegat la seva recaptació a l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB): Alaró, Andratx, Ariany, Binissalem, Búger, Campanet, Campos, Consell, Costitx, Escorca, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Manc...


Inici del període voluntari de pagament de determinats tributs de l’Ajuntament de Manacor (exercici 2014)

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de determinats tributs i altres recursos públics corresponents a l'exercici 2014 de l'Ajuntament de Manacor (veure conceptes). El termini de pagament finalitza l’1 de desembre de 2014. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec c...


Inici del període voluntari de pagament de determinats tributs de l’Ajuntament de Marratxí (exercici 2014)

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de l’Ajuntament de Marratxí: l’impost sobre béns immobles; l’impost sobre activitats econòmiques; l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; la taxa per la utilització privativa o aprofitament del domini públic per a entrades de vehicles a través de les voravies i reserve...


Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 77, de 7 de juny de 2014, s’ha publicat el Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, que entra en vigor el dia 8 de juny.L’aprovació d’un únic text codificador té co...