Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.
Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.
+info
Novetats i comunicats

Inici del període voluntari de pagament de determinats tributs de l’Ajuntament de Ses Salines (exercici 2014)

El dia 1 d'agost s'inicia el període voluntari de determinats tributs i altres recursos públics corresponents a l'exercici 2014 de l'Ajuntament de Ses Salines (veure conceptes). El termini de pagament finalitza l'1 d'octubre de 2014. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corr...


Inici del període voluntari de pagament de determinats tributs del Consell Insular de Formentera (exercici 2014)

El dia 1 d'agost s'inicia el període voluntari de determinats tributs i altres recursos públics corresponents a l'exercici 2014 del Consell Insular de Formentera (veure conceptes). El termini de pagament finalitza l'1 d'octubre de 2014. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec c...


Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 77, de 7 de juny de 2014, s’ha publicat el Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, que entra en vigor el dia 8 de juny.L’aprovació d’un únic text codificador té co...


Inici del període voluntari de pagament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici 2014

El dia 1 de juny comença el període voluntari de pagament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici 2014, la gestió recaptatòria de la qual la duu a terme l'ATIB (veure notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament). El termini voluntari de pagament finalitza el 18 d’agost de 20...