Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
NOT
Novetats i comunicats

Desactivació accés mitjançant DNI electrònic

S’informa que, per raons de seguretat, no es pot accedir a les aplicacions o mòduls d’aquest Portal, que requereixen autenticació amb certificat digital, amb el DNI electrònic.Per a més informació, pitjau aquí....

Provisió de llocs de treball del personal funcionari de l’ATIB pels sistemes de concurs de mèrits i de lliure designació

Per la Resolució de la presidenta de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 4 de setembre de 2017 s’ha aprovat la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de la Comissió Tècnica de Valoració del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l’Agència Tributària de les Illes Balears pels siste...

Registre electrònic de documents

S’ha habilitat al Portal de l’ATIB el “Registre electrònic de documents”. Aquest és un sistema de l'Administració General de l'Estat que permet la presentació electrònica de documents amb destinació a qualsevol òrgan administratiu d’una Administració Pública que estigui adherida al sistema per al seva tramitació. L’ATIB s’ha adherit aquest sistema el ...

Inici del període voluntari de pagament de determinats tributs corresponents a l’exercici 2017 dels municipis que han delegat la seva recaptació a l’ATIB

El dia 2 d’octubre s’inicia el període voluntari de pagament de determinats tributs (exercici 2017) dels següents municipis, que han delegat la seva recaptació a l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB): Alaró, Andratx, Ariany, Binissalem, Búger, Campanet, Campos, Consell, Costitx, Escorca, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Manc...

Inici del període voluntari de pagament de determinats tributs de l’Ajuntament de Manacor (exercici 2017)

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de determinats tributs i altres recursos públics corresponents a l'exercici 2016 de l'Ajuntament de Manacor (veure conceptes). El termini de pagament finalitza l’1 de desembre de 2017. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrr...

Inici del període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles i d’altres tributs de l’Ajuntament de Palma (exercici 2017)

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de l’Ajuntament de Palma corresponents a l'exercici 2016: l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre activitats econòmiques i la taxa per les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d’estacioname...