Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
NOT
Novetats i comunicats

Actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries dels tributs propis per a l’any 2016

La Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016, disposa que, per a aquest exercici, es recupera la quantia de les taxes i les prestacions patrimonials públiques no tributàries de la Comunitat Autònoma anterior a la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2...

Anunci de publicació de les dades del cens anual de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2016

El 28 de gener de 2016 s’han publicat, en els taulers d’anuncis dels Serveis Centrals (Servei de Tributs Propis, Joc i Patrimoni) i de les Delegacions Insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears, el cens anual regulat en els articles 97 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legal...

Nova oficina de l’ATIB a Manacor

 Us informem que, a partir del dia 1 de febrer de 2016, l'oficina de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) que fins ara estava a Ronda de l’Institut, 18, 07500 Manacor, es trasllada al carrer Pius XII, 17 (edifici "Ca'n Puerto"), baixos A, 07500 Manacor (Tel: 971 555 566; Fax: 971 559 772; a/e: manacor@atib.es). Per dur a terme aquest trasllat, ...

Modificacions en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016

La Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016, que entra en vigor l’1 gener 2016, estableix diverses modificacions en la normativa tributària aplicable en l’àmbit de les Illes Balears.Entre aquestes mesures tributàries cal destacar les següents (vegeu esquema resum modificacions ...