Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.
Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.
+info
Novetats i comunicats

Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 77, de 7 de juny de 2014, s’ha publicat el Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, que entra en vigor el dia 8 de juny.L’aprovació d’un únic text codificador té co...


Inici del període voluntari de pagament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici 2014

El dia 1 de juny comença el període voluntari de pagament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici 2014, la gestió recaptatòria de la qual la duu a terme l'ATIB (veure notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament). El termini voluntari de pagament finalitza el 18 d’agost de 20...


Instrucció per la qual s’estableixen els criteris per a determinar el valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge als efectes de l’ITPAJD i de l’ISD

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 48, de 8 d'abril de 2014) la Instrucció 1/2014, de 3 d'abril, del director de l'Agència Tributària de les Illes Balears per la qual s’estableixen els criteris que els òrgans competents de l’Agència Tributària de les Illes Balears han de considerar per comprovar el valor real dels béns immob...


Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2014

El 20 de febrer de 2014 s’han publicat, en els taulers d’anuncis dels Serveis Centrals (Servei de Tributs Propis, Joc i Patrimoni)  i de les Delegacions Insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears, el cens anual regulat als articles 3.2 de l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 28 d’abril de 2004 (BOIB núm. 64, de 6 de maig de 200...