Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
NOT
Novetats i comunicats

Servei Renda Àgil (Declaració IRPF)

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) posa en marxa la campanya Renda Àgil, un servei de col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) que té com a objectiu agilitzar la tramitació de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l'exercici 2015 mitjançant l’ajuda i l’assistència als contrib...

Projecte de decret de desplegament de la Llei de l’impost sobre estades turístiques

D’acord amb l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 50, de 21 d’abril (veure anunci), fins al dia 29 d’abril de 2016, se sotmet a audiència i a informació pública el Projecte de decret de desplegament de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sost...

Impost sobre estades turístiques

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 42, de 2 d'abril de 2016, la Llei de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible.Aquesta Llei crea i regula un nou impost autonòmic de caràcter finalista. Concretament, el fet imposable d’aquest impost està constituït per les estades, per ...

Presentació de denúncies tributàries per via telemàtica

S’ha habilitat en aquest Portal un mòdul a través del qual els ciutadans poden col·laborar amb l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) amb la denúncia de conductes fraudulentes en matèria tributària que facilitin la detecció del frau i el coneixement de fets susceptibles de provocar l’inici d’actuacions de control tributari.Per a més informació, aix...