Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Seu Electrònica Sede electrónica

  • Notificació electrònica
  • Missatges i avisos
  • Altres serveis

CARTER VIRTUAL

  • Consultar deute pendent
  • Consultar deute pagat
Sede electrónica
NOT
Novetats i comunicats

Instrucció per la qual s’estableixen els criteris per determinar el valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge als efectes de l’ITPAJD i de l’ISD

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 182, de 24 d’octubre de 2020) la Instrucció 1/2020, de 14 d'octubre per la qual s’estableixen els criteris per a la comprovació del valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge de ports esportius situats en territori de les Illes Balears pel que fa a l’impost sobre transmis...

El dia 1 d’octubre comença el període voluntari de pagament de tributs de l’exercici 2020 de municipis que han delegat la seva recaptació a l’ATIB

El dia 1 d’octubre s’inicia el període voluntari de pagament de determinats tributs (exercici 2020) dels següents municipis, que han delegat la seva recaptació a l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB): Alaró, Algaida, Andratx, Ariany, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Campanet, Campos, Capdepera, Consell, Costitx, Deià, Escorca, ...

Sol·licitud telemàtica de certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries

L’ATIB ha implementat en l’apartat de "Tràmits" de la seu electrònica la sol·licitud telemàtica del certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears als efectes de contractació o de sol·licitud de subvenció.Per poder fer aquest tràmit la persona interessada ha de accedir amb un c...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles i d’altres tributs de l’Ajuntament de Palma (exercici 2020): de 14 de setembre a 16 de novembre

El dia 14 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici 2020: - Impost sobre béns immobles.- Impost sobre activitats econòmiques.- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu (guals), prohibició d’estacio...

Dia 15 de setembre: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Manacor de l’any 2020

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut corresponents a l’any 2020 de l’Ajuntament de Manacor (veure conceptes). El termini de pagament finalitza l’1 de desembre de 2020. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigènc...

Dia 15 de setembre: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Marratxí de l’any 2020

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de cobrament periòdic de l’Ajuntament de Marratxí corresponents a l’exercici 2020: l’impost sobre béns immobles; l’impost sobre activitats econòmiques; l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; la taxa per la utilització privativa o aprofitament del domini públic per a e...

Dia 1 de setembre: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’any 2020

El dia 1 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament de tributs de cobrament periodic per rebut corresponents a l’any 2020 de l’Ajuntament d’Alcúdia (veure conceptes). El termini de pagament finalitza l’1 de desembre de 2020. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrre...

Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost: exempció actes jurídics documentats

 El Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent aplicables a les entitats locals preveu, en la disposició final segona, la modificació de l’apartat 30 de l’article 45.I.B) del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret legis...