Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.
Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.
+info
NOT
Novetats i comunicats

Anunci publicació cens anual de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar

El 2 de febrer de 2015 s’han publicat en els taulers d’anuncis dels Serveis Centrals (Servei de Tributs Propis, Joc i Patrimoni) i de les Delegacions Insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears, les dades contingudes en el cens anual regulat a l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 28 d’abril de 2004 (BOIB núm. 64, de 6 de...


Modificacions en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015

La Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, que entra en vigor l’1 de gener 2015, estableix diverses modificacions en matèria tributària aplicables en l’àmbit de les Illes Balears.Entre aquestes mesures tributàries cal destacar les següents:- Impost sobre la renda de les persones...


Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 77, de 7 de juny de 2014, s’ha publicat el Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, que entra en vigor el dia 8 de juny.L’aprovació d’un únic text codificador té co...


Instrucció per la qual s’estableixen els criteris per a determinar el valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge als efectes de l’ITPAJD i de l’ISD

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 48, de 8 d'abril de 2014) la Instrucció 1/2014, de 3 d'abril, del director de l'Agència Tributària de les Illes Balears per la qual s’estableixen els criteris que els òrgans competents de l’Agència Tributària de les Illes Balears han de considerar per comprovar el valor real dels béns immob...