Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
NOT
Novetats i comunicats

Establiment del sistema de CITA PRÈVIA a partir de l’1 de juliol de 2017

Amb la finalitat de donar un servei més ordenat i eficaç, us informem que, a partir de l’1 de juliol de 2017, s’establirà el sistema general d’atenció amb CITA PRÈVIA a les oficines de recaptació de l’ATIB (consultar oficines de recaptació).La cita prèvia es pot sol·licitar a través d’aquest Portal (pitjau aquí) i, a partir del dia 3 de juliol, en el telèf...

Nova oficina de l’ATIB a Llucmajor

 Us informem que, a partir del dia 29 de maig de 2017, l’oficina de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) situada al carrer de Bons Aires, 6, 07620 Llucmajor, es trasllada al carrer de Francesc Aulet, 29, 07620 Llucmajor (Tel: 971 660 541; Fax: 971 120 525; correu electrònic: llucmajor@atib.es). ...

Liquidació de l’impost sobre estades turístiques (habitatges i càmpings turístics)

L’ATIB ha inciat l’emissió de les comunicacions o avisos per poder obtenir de forma telemàtica la notificació de la liquidació de l’impost sobre estades turístiques (corresponent a l’any 2016) i alta en la matrícula de l’impost dels establiments turístics inclosos en el grup vuitè del punt 2 de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es ...

Instrucció per la qual s’estableixen els criteris per a determinar el valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge als efectes de l’ITPAJD i de l’ISD

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 58, de 13 de maig de 2017) la Instrucció 1/2017, de 9 de maig, de la directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears per la qual s’estableixen els criteris que els òrgans competents de l’Agència Tributària de les Illes Balears han de considerar per comprovar el valor real dels bén...

Important: Nou sistema per a rebre avisos de pagament de tributs locals

 Per raons de seguretat, eficàcia i immediatesa, l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) no trametrà avisos de pagament en paper per al pagament en període voluntari de tributs locals de cobrament periòdic anual (rebuts), com ara, l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre activitats econòmiqu...

Termini per renunciar a l’aplicació del règim d’estimació objectiva de l’impost sobre estades turístiques

Per la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 s’actualitzen els imports dels mòduls aplicables en la determinació de la base imposable en règim d’estimació objectiva de l’impost sobre estades turístiques (disposició final tretzena).Per aquest motiu, excepcionalment, en l’exerci...