Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Presentació telemàtica expedients de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (model 620 - transmissió de vehicles caucional)

A través de la seu electrònica (apartat de "Tràmits") podeu fer la presentació telemàtica d’expedients de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) de les transmissions de vehicles usats aptes per circular per carretera, quan l’adquirent sigui un empresari dedicat habitualment a la compravenda dels mateixos i els adquireixi per a la seva revenda (model 620 - transmissió de vehicles caucional).

Heu de tenir en compte el següent:

1.- Per generar el model de l’ITPAJD, podeu consultar Pagament o impressió (sense presentació) del model d'autoliquidació de l'ITPAJD (model 620). Heu de marcar la casella [501] Caucional.

Aquestes transmissions gaudeixen d’exempció amb caràcter provisional, i per elevar-se a definitiva haurà de justificar-se la venda del vehicle dins l’any següent a la data de la seva adquisició (article 45.I.B.17 del text refós de l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre).


2.- Per fer la presentació telemàtica del model 620 i de la documentació corresponent (contracte de compravenda, identificació adquirent; alta de l’IAE o, en el seu cas, el darrer rebut; i permís de circulació del vehicle), heu d’accedir a la seu electrònica mitjançant un certificat digital en vigor reconegut i admès per l’ATIB, amb DNI electrònic o amb Cl@ve (per a més informació del sistema Cl@ve, pitjau aquí).

Per finalitzar el procés de presentació és necessària la instal·lació del programa AutoFirma (descarregar Autofirma).

Telèfons de contacte

En cas de dubtes o incidències de caràcter tècnic o informàtic: 971 228 510 (de dilluns a divendres laborables, de 8.00 a 15.00 h.).
Per a informació general de l’ITPAJD: 971 717 000 -opció 1- (o a través del servei de Consultes i suggeriments).