Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany corresponents a l’any 2018: de 2 de juliol a 3 de setembre


Us informem que el dia 2 de juliol s’inicia el període voluntari de pagament dels rebuts de l’impost sobre béns immobles, de l’impost d’activitats econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de la taxa per recollida d’escombraries i per la utilització d’abocador i de la taxa per entrada de vehicles a traves de les voravies –guals– de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmay corresponents a l’exercici de 2018. El termini de pagament finalitza el 3 de setembre de 2018.

Un cop finalitzat el període voluntari de pagament, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

Formes d’obtenció de l’avís de pagament:

L’ATIB no remet avisos de pagament en paper. No obstant, s’enviaran avisos informatius amb les formes per obtenir els documents d’ingrés, que són les següents:

— Per Internet (en aquest Portal web):
— De forma presencial: a l’oficina de l’ATIB del carrer de General Prim, 1, 07820 Sant Antoni de Portmany, en horari de dilluns a dijous laborables de 8.15 a 16.45 hores i els divendres laborables de 8.15 a 14.45 hores; o a qualsevol oficina de recaptació de l’ATIB oficines de recaptació), en horari de dilluns a dijous laborables de 8.15 a 13.45 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.45 hores (els mesos de juliol i agost l’horari és de dilluns a divendres laborables de 8.15 a 14.45 hores). Es recomana que sol·liciteu cita prèvia, que podeu fer per Internet (pitjau aquí) o telefonant al 971 678 404.

Formes de pagament:


— Per Internet, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti. [Accediu al pagament telemàtic].

— A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Bankia; Banca March; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.

— En el caixers automàtics de CaixaBank, Bankia i BBVA.

Rebuts domiciliats

Es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts (+ info: Domiciliació de pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut).

Els rebuts el pagament dels quals estigui domiciliat en una entitat bancària, seran remesos a les respectives entitats perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents la darrera quinzena del període voluntari de pagament (és a dir, a partir del 20 d’agost de 2018).

Un cop enviada la domiciliació a l’entitat bancària podeu saber la situació del rebut a Informació de les dades dels rebuts domiciliats.