Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Inici del període voluntari de pagament de determinats tributs de l’Ajuntament de Palma (IVTM i TRSU) corresponents a l’any 2017


El dia 2 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2017. El termini de pagament finalitza el 2 de maig de 2017.

Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

Llocs i formes de pagament (amb l’avís de pagament):

a) Per Internet, en aquest web mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic (actualment són: Caixabank –, Banca March i BBVA) o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti [Accediu al pagament telemàtic].

b) A qualsevol oficina de les entitats de crèdit que tenguin la condició de col·laboradores, que actualment són: Caixabank (“La Caixa”); Banco Mare Nostrum (“Sa Nostra”); Banca March; BBVA; Banco de Santander; Bankia; Banesto; Banco Popular; Targobank; Banco de Sabadell; Colonya, Caixa de Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja i Deutsche Bank.

c) En els caixers automàtics de Caixabank ("La Caixa"), Banco Mare Nostrum ("Sa Nostra") i Banca March. 

Si no heu rebut l’avís de pagament, per evitar recàrrecs, no deixeu transcórrer el temps fins al darrer dia de pagament en període voluntari. Podeu obtenir l’avís en aquest Portal (Obtenció d’avís i pagament de tributs locals periòdics) o a qualsevol de les oficines de recaptació de tributs locals de l’ATIB (vegeu oficines de recaptació), en horari de dilluns a dijous laborables de les 8.15 a les 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores. També podeu obtenir la informació per correu electrònic a través del mòdul Consultes i suggeriments o telefonant al 900 778 888.

Així mateix, si disposau d’un certificat digital reconegut per l’ATIB podeu consultar les dades directament i, si escau, fer el pagament mitjançant la Carpeta fiscal

Rebuts domiciliats


Els rebuts domiciliats en una entitat bancària seran remesos a les respectives entitats perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents. Respecte a la domiciliació de pagament de rebuts podeu consultar el següent enllaç: Domiciliació de pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut.