Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Informació de l’embargament de comptes bancaris

En cas d’embargament de diners en un compte bancari de la vostra titularitat com a conseqüència d’un porcediment de constrenyiment tramitat per l’ATIB, podeu obtenir la informació del motiu de l’embargament introduint les dades corresponents en el formulari que teniu a continuació.

Si no rebeu la informació del compte bancari objecte d’embargament en format CCC (Codi Compte Client), que consta de 20 dígits, sinó en format IBAN, que consta de 24 caràcters, corresponent els 4 primers al codi de país (ES per a Espanya) i a dos dígits de control i la resta (20 dígits) a la identificació del compte, s’ha de tenir present que la representació de l’IBAN s’efectua en grups de quatre caràcters en format paper i amb tots el caràcters seguits –sense espais de separació– en el format electrònic.

Per exemple, en cas d’un compte amb IBAN ES01 2345 6789 0123 4567 8901 (format paper) o ES0123456789012345678901 (format electrònic), per obtenir informació de l’embargament s’hauran d’introduir els 20 últims dígits de la següent manera: Entitat (2345) – Oficina (6789) – D.C. (01) – Compte (2345678901).

Per a qualsevol dubte o informació addicional us podeu dirigir a qualsevol oficina de recaptació.

Nota important:
En compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades personals s’han incorporat al fitxer “Gestió i control de Tributs”, amb la finalitat d’aplicar, gestionar i controlar els tributs el responsable dels quals és l’ATIB. Respecte d’aquestes, el titular podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació mitjançant un escrit dirigit al domicili del responsable, al carrer de Can Troncoso, 1, 07001 Palma. Aquí trobareu a la vostra disposició models impresos per exercir aquests drets.

DADES DEL FORMULARI