Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Contacte
Servei telefònic d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 901 201 530


Serveis disponibles:

  • Informació sobre transmissions de béns, operacions societàries, herències, donacions, cànon de sanejament i altres tributs autonòmics.
  • Informació de l’impost sobre estades turístiques.
  • Informació sobre embargaments.
  • Informació sobre la gestió de les taxes locals de recollida i/o tractament de fems o residus desenvolupada per l’ATIB.
  • Informació sobre tributs i altres ingressos públics d’entitats locals (Ajuntaments) recaptats per l’ATIB. Vegeu també oficines de recaptació.
  • Consultes sobre l’organització, funcionament i competències de l’ATIB.

Per a consultes estrictament informàtiques o comunicació d'incidències sobre el funcionament del Portal de l'ATIB el telèfon de contacte és el 971 228 510. Així mateix podeu contactar per mail a serviciosweb@atib.es.

HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores. Els mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores.

Consultes i suggeriments


Podeu sol·licitar informació tributària, així com presentar les iniciatives, les queixes o els suggeriments que considereu oportuns sobre el funcionament de l'Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el servei de Consultes i suggeriments.


IMPORTANT: per a qüestions relacionades amb imposts com l’impost sobre la renda de les persones físiques  (IRPF) –residents o no residents–, l’impost sobre el valor afegit (IVA) o l’impost de societats, així com, en general, el règim fiscal o de tributació de les persones físiques  (en particular, treballadors autònoms) o persones jurídiques, s’ha de fer la consulta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (pitjau aquí).