Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Sol·licitud telemàtica de certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries

L’ATIB ha implementat en l’apartat de "Tràmits" de la seu electrònica la sol·licitud telemàtica del certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears als efectes de contractació o de sol·licitud de subvenció.Per poder fer aquest tràmit la persona interessada ha de accedir amb un c...
Més informació Sol·licitud telemàti... Més informació Sol·licitud ...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles i d’altres tributs de l’Ajuntament de Palma (exercici 2020): de 14 de setembre a 16 de novembre

El dia 14 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici 2020: - Impost sobre béns immobles.- Impost sobre activitats econòmiques.- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu (guals), prohibició d’estacio...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Dia 15 de setembre: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Manacor de l’any 2020

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut corresponents a l’any 2020 de l’Ajuntament de Manacor (veure conceptes). El termini de pagament finalitza l’1 de desembre de 2020. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigènc...
Més informació Dia 15 de setembre: ... Més informació Dia ...

Dia 15 de setembre: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Marratxí de l’any 2020

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de cobrament periòdic de l’Ajuntament de Marratxí corresponents a l’exercici 2020: l’impost sobre béns immobles; l’impost sobre activitats econòmiques; l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; la taxa per la utilització privativa o aprofitament del domini públic per a e...
Més informació Dia 15 de setembre: ... Més informació Dia ...

|< <<       >> >|