Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Anunci de publicació de les dades del cens anual de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2022

El 25 de gener de 2022 s’han publicat les dades del cens anual que comprèn les màquines de tipus B o amb premi i de tipus C o d’atzar que hagin estat autoritzades en anys anteriors, regulat en els articles 97 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de le Illes B...
Més informació Anunci de publicació... Més informació Anunci ...

Actualització de l’import de les taxes autonòmiques per a l’any 2022

D’acord amb l’article 39 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022, per a l’any 2022 les quotes fixes de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal es mantenen en la mateixa quantia vigent l’any 2021, sense perjudici de la mo...
Més informació Actualització de l’i... Més informació Actualització ...

Pagament de tributs locals de cobrament periòdic anual per rebut l’any 2022

Per a l’any 2022 podeu consultar el quadre general dels terminis voluntaris de pagament dels tributs locals de cobrament periòdic anual per rebut la recaptació dels quals correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), així com els terminis per sol·licitar la domiciliació, per anular-la o modificar el compte bancari de domiciliació i les da...
Més informació  Pagament de tributs... Més informació ...

Valor de referència de béns immobles: base imposable de l’ITPAJD i de l’ISD a partir d’1 de gener de 2022

A partir de l’1 de gener de 2022, d’acord amb el que estableix la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau, en el cas d’adquisició, de forma onerosa o gratuïta, d’immobles, el valor de referència dels immobles determinat pel Cadastre passa a tenir la consideració de base imposable de l’impost de transmissions patr...
Més informació Valor de referència ... Més informació Valor ...

|< <<       >> >|