Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Recomanacions d'ús i accessibilitat

Aquest Portal ha estat dissenyat seguint criteris generals definits en el document ‘Web Content Accesibility Guidelines 1.0 (Directrius d'Accessibilitat al Contingut Web 1.0), dictades per la W3C. Aquestes directrius tenen com a objectiu facilitar l'accés a la informació continguda als llocs web a tots els ciutadans. A continuació es detallen les mesures que s'han adoptat en el Portal:

*Tamany del Portal:

El tamany del Portal és relatiu. Es pot augmentar o disminuir utilitzant les següents combinacions de tecles:

» Ctrl + tecla +: Augmentar.

» Ctrl + tecla -: Disminuir.

*Gràfics:

Per algunes de les imatges amb contingut rellevant s'han inclòs versions alternatives en manera text.

*Àudio :

El Portal té una aplicació que permet escoltar mitjançant les eines d'àudio del seu ordinador els continguts més rellevants. [Nota: actualment aquesta aplicació està desactivada].

*Eines d'accés ràpid mitjançant el teclat:

Per tal de facilitar un accés més ràpid i d'una forma més directa a les opcions principals del Portal s'han habilitat els accessos següents:

» A: Combinació de tecles Shift + A podrà accedir a l'opció Inici

» B: Combinació de tecles Shift + B podrà accedir a l'opció Tributs locals

» C: Combinació de tecles Shift + C podrà accedir a l'opció Tributs autonòmics

» D: Combinació de tecles Shift + D podrà accedir a l'opció Carpeta fiscal

*Disseny, navegació i interactivitat:

En el Portal s'ha mantingut un esquema estructural per a facilitar una navegació coherent en el mateix.

Està optimitzat per poder ser vist en una pantalla configurada amb una resolució de 1024 per 768 píxels i mitjançant els navegadors Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera i Microsoft Edge (en el navegador Internet Explorer hi ha parts del Portal que poden tenir problemes de visualització i/o operativa).

La utilització de navegadors diferents o de versions no suportades pot donar lloc a l'accés i visualització del contingut del Portal, però no garanteix una total i adequada disponibilitat de documents o funcionalitats. Els navegadors o les seves actualitzacions es poden descarregar a les pàgines web dels proveïdors d'aquest tipus de programes.

Així mateix, heu de tenir instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader per poder visualitzar documents en format pdf.

Darrera revisió: 30/09/2019

Nivel de Accesibilidad AA