Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Deduccions fiscals a tenir en compte en la declaració de la renda (IRPF)

El Govern de les Illes Balears ha aprovat noves mesures fiscals i ha ampliat les que ja estaven en aplicació per ajudar a afrontar l’actual situació d’inflació i possibilitar un major poder adquisitiu als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

En relació a les MESURES LLIGADES AL TRAM AUTONÒMIC DE L’IRPF cal destacar el següent:

 • Augmenta un 10% la despesa màxima deduïble de les deduccions autonòmiques. Majors deduccions que ajudaran a reportar més poder adquisitiu a les persones beneficiàries.

 • S’amplien els límits d'ingressos per acollir-se a les deduccions autonòmiques per tal que més contribuents s’hi puguin beneficiar:

  - El llindar màxim per família (declaració conjunta) passa a 52.800 € (abans oscil·lava entre 25.000 i 48.000 €).
  - En declaració individual, passa a 33.000 € en totes les deduccions (abans estava entre 12.500 i 30.000 €).

CREACIÓ DE NOVES DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES:

 • Hipoteques variables: En la línia d’establir mesures que ajudin a suportar les pujades dels tipus d’interès, s'estableix una nova deducció en el tram autonòmic de l’IRPF en el cost de hipoteques variables per ciutadans que han sofert la pujada de interessos i no poden aplicar la deducció estatal, per un import màxim de 250 euros.

 • Subvencions i ajudes concedides per la CAIB: S’estableix una deducció a les subvencions i ajuts concedits per la CAIB durant 2023 per pal·liar l’impacte de la inflació, de forma que l’import concedit per aquest concepte no tingui efecte al tram autonòmic de l’IRPF.

 • Deducció per donacions per pal·liar els efectes de la guerra a Ucraïna, de fins a 150 € per donacions a entitats sense ànim de lucre.

 • Deducció per acollida de persones desplaçades per la guerra a Ucraïna: 150 € per persona acollida amb un màxim de 600 euros per contribuent.

INCREMENT DE LES DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES VIGENTS:

 • Deducció fins a 660 € per motius de conciliació del 40% de despeses d’escoletes, centres d’educació infantil, menjador o extraescolars per a fills menors de 6 anys.

 • Deducció de fins a 1.760 € per cursar estudis universitaris o de grau superior fora de l’illa de residència habitual.

 • Deducció per compra de llibres de text fins a 220 € per fill.

 • Fins a 110 € per despeses d’aprenentatge d’idiomes estrangers.

 • Màxim de 440 € per despeses de lloguer d’habitatge per trasllat temporal de residència a un altra illa de l’arxipèlag.

 • Deducció de 440 € per lloguer d’habitatge habitual per a determinats col·lectius: menors de 36 anys, persones amb discapacitat i famílies nombroses.

 • Deducció del 50% d’inversions per millora de la sostenibilitat de l’habitatge habitual, fins a base màxima de 10.000 €.

 • Màxim de 440 € per despeses d’assegurances que cobreixin l’impagament de lloguers d’habitatge.

 • 6.600 € per inversió en adquisició d’empreses de nova creació.

 • 13.200 € per inversió en societats amb participació de centres de recerca o universitats.

 • Fins a 165 € per a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

 • Deducció per donacions a entitats del tercer sector del 25% sobre una base màxima de 165 €.

 • Deducció de fins a 660 € per donacions relatives a mecenatge esportiu, cultural, científic...

 • Deducció del 25% per donacions a determinades entitats destinades a R+D+I.

 • Deducció del 25% per donacions en mecenatge cultural, científic i tecnològic per als casos de projectes o activitats culturals organitzades per la CAIB i els seus ens públics.

 • Deducció del 15% per donacions a entitats de foment de la llengua catalana.

Per a informació detallada de les deduccions de l’IRPF aplicables en les Illes Balears, pitjau AQUÍ. Així mateix, teniu a la vostra disposició el servei de Consultes i suggeriments.

Si voleu informació en relació a la declaració de l’IRPF de 2022, heu de consultar el web de la Agència Estatal d’Administració Tributària (RENDA 2022). Per sol·licitar cita prèvia per presentar la declaració, pitjau cita declaració IRPF.