Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Programa d’ajuda de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (model 600)

Es pot fer el pagament i presentació per via telemàtica de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) corresponent al model 600 sense necessitat de descarregar un programa d’ajuda (en cas de tenir descarregat el programa d’ajuda, no es pot utilitzar a partir de l’1 de gener de 2020).

La presentació telemàtica d’expedients de l’ITPAJD (model 600) s’ha de fer a través de la SEU ELECTRÒNICA (apartat de "Tràmits").

L’accés a la seu és amb certificat digital reconegut, DNI electrònic, o amb Cl@ve (per a més informació del sistema Cl@ve, pitjau aquí).

Per generar i fer el pagament el model d’autoliquidació (model 600), podeu consultar Pagament o impressió (sense presentació) del model dautoliquidació de lITPAJD (model 600).

Per finalitzar el procés de presentació és necessària la instal·lació de el programa AutoFirma (descarregar Autofirma).


Important: A partir de l’1 de juliol de 2020 la presentació telemàtica només es podrà fer a travès de la seu electrònica. Fins aleshores, també es podrà fer a través dels enllaços següents:

Serveis d’atenció

Per a informació general de l’ITPAJD consultau, en aquest Portal, l’apartat d’aquest impost a Sistema tributari i la Normativa aplicable. Així mateix, podeu fer la consulta al tel. 971 717 000 -opció 1- (dilluns a a divendres laborables, de 9.00 a 14.00 h.) o a través de Consultes i suggeriments.

Per a consultes sobre si una operació està subjecte a l’Impost sobre el valor afegit (IVA) o a l’ITPAJD, pitjau aquí.

En cas de dubtes o incidències de caràcter tècnic o informàtic: tel. 971 228 510 (dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 17.00 h., i divendres laborables, de 8.15 a 14.45 h; mesos de juliol i agost, dilluns a divendres laborables, de 8.15 a 14.45 h.) o a través de Consultes i suggeriments.