Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Descàrrega d’impresos i formularis


Posem a la vostra disposició una sèrie de formularis en format pdf per a l'obtenció d’informació i per a la realització de tràmits davant l’Agència Tributària de les Illes Balears. Una vegada emplenats els podeu presentar davat l’òrgan de l’Agència Tributària que correspongui.

I) Sol·licitud d’ajornament o fraccionament (consultar instruccions) i models d’aval.
II) Cànon de sanejament d’aigües. III) Impost sobre successions i donacions. IV) Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. V) Models per a al.legacions, recursos, valoracions i devolucions. VI) Altres.


Nota important:
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades personals s’han incorporat al fitxer “Gestió i control de Tributs”, amb la finalitat d’aplicar, gestionar i controlar els tributs el responsable dels quals és l’ATIB. Respecte d’aquestes, el titular podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació mitjançant un escrit dirigit al domicili del responsable, al carrer de Can Troncoso, 1, 07001 Palma. Aquí trobareu a la vostra disposició models impresos per exercir aquests drets.

Gestions i pagament per via telemàtica