Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Domiciliació de pagament tributs de cobrament periòdic per rebut


Podeu domiciliar el pagament de tributs de cobrament periòdic per rebut la recaptació dels quals correspongui a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) de qualsevol de les formes següents:

1. De forma telemàtica a través d'aquest Portal: pitjau aquí

2. De forma presencial:

 • Per obtenir l'imprés heu de tenir instal·lat a l’ordinador un programa lector de documents pdf:
  - Si voleu domiciliar el pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut dels municipis que han delegat la seva recaptació en la comunitat autònoma de les Illes Balears, pitjau aquí.
  - Si voleu domiciliar el pagament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics, pitjau aquí.
 • Introduïu les dades sol·licitades.
 • Imprimiu el formulari per triplicat.
 • Presentau el formulari a la vostra entitat de dipòsit (la qual us ha de lliurar una còpia segellada amb la data d’entrada), i presentau-la a qualsevol oficina de l’ATIB.

Seguretat de les dades

 • Podeu sol·licitar la domiciliació amb absoluta seguretat i confidencialitat, ja que es troba en un entorn segur, en el qual les dades bancàries que faciliteu es codificaran i no podran ser obtingudes ni manipulades per tercers.
 • Les dades de caràcter personal recollits en aquest document es van a integrar en el fitxer corresponent de la ATIB.

Eficàcia de la domiciliació sol·licitada

Perquè la domiciliació dels tributs tingui efecte l'any en curs, heu de tramitar l’ordre almeny 2 mesos abans d'iniciar-se el període voluntari (per exemple, si el període de pagament voluntari comença l’1 d’octubre, hauríeu de tramitar l’ordre de domiciliació abans de l’1 d’agost). Si l’ordre arriba en data posterior, la domiciliació es farà, però tindrà efectes l’any següent.

Les domiciliacions tendran validesa per temps indefinit mentre no siguin anul·lades per l’interessat, rebutjades per l'entitat de dipòsit o l’Administració disposi expressament la seva invalidesa per raons justificades.


Raons per a domiciliar el pagament

 • Domiciliar el pagament d’un tribut és donar una ordre de càrrec en compte bancari que s’aplicarà periòdicament.
 • Les conveniències de domiciliar el pagament dels vostres tributs a través d’entitats bancàries són nombroses: evita desplaçaments innecessaris, suposa un estalvi de temps, no heu de preocupar-vos del deure d’informar-vos dels períodes de pagament en termini voluntari.

Canvi del compte bancari de domiciliació o anul·lació de domiciliació de pagament

Si voleu canviar el compte bancari on heu domiciliat el pagament dels vostres rebuts o anul·lar la domiciliació ho podeu fer de forma telemàtica en els següents enllaços: