Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Domiciliació de pagament de tributs de cobrament periòdic per rebut


Podeu domiciliar el pagament de tributs de cobrament periòdic per rebut la recaptació dels quals correspongui a l’ATIB.

Domiciliar el pagament és donar una ordre de càrrec en compte bancari que s’aplicarà periòdicament, de manera que no heu de preocupar-vos del deure d’informar-vos dels períodes de pagament en termini voluntari doncs correspon l’ATIB gestionar el pagament amb l’entitat bancària.

Les domiciliacions tenene validesa per temps indefinit mentre no siguin anul·lades per l’interessat, rebutjades per l'entitat de dipòsit o l’Administració disposi expressament la seva invalidesa per raons justificades.

GESTIÓ DE LA DOMICILIACIÓ

Els rebuts el pagament dels quals estigui domiciliat en una entitat bancària seran remesos a les respectives entitats perquè es carreguin en compte dels contribuents el dia que aquests triïn dins el corresponent període voluntari de pagament. Per seleccionar el dia de càrrec podeu accedir al CARTER VIRTUAL (Tributs domiciliats).

Per consultar els terminis per sol·licitar una domiciliació, per anular-la o modificar el compte de domiciliació, així com la previsió del càrrec en compte dels rebuts domiciliats de tributs locals de cobrament periòdic anual corresponents a l’any 2024 (en el cas que no s’hagi seleccionat pel contribuient el dia de càrrec), pitjau AQUÍ.

Per a més informació dels conceptes i dels terminis de pagament d’aquests tributs consultau el Calendari fiscal local.

FORMES DE SOL·LICITAR LA DOMICILIACIÓ:

1. De forma telemàtica (dues opcions):

2. De forma presencial:

  • Per obtenir l’imprés heu de tenir instal·lat a l’ordinador un programa lector de documents pdf:
    - Si voleu domiciliar el pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut dels municipis la recaptació dels quals correspon a l’ATIB, pitjau aquí.
    - Si voleu domiciliar el pagament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics, pitjau aquí.
  • Introduïu les dades sol·licitades.
  • Imprimiu el formulari i el presentau a qualsevol oficina de recaptació de l’ATIB, adjuntant el document acreditatiu de la titularitat del compte bancari. Per major comoditat vostra, us recomanam que els presenteu a través del registre electrònic indicant com organisme destinatari "Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB)" [accedir a Registre electrònic].
CANVI DE COMPTE BANCARI DE DOMICILIACIÓ O ANUL·LACIÓ DE LA DOMICILIACIÓ

Si voleu canviar el compte bancari on heu domiciliat el pagament dels vostres rebuts o anul·lar la domiciliació ho podeu fer de forma telemàtica en els següents enllaços: