Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Manacor (exercici 2019): del 16 de setembre al 2 de desembre

El dia 16 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut corresponents a l’any 2019 de l'Ajuntament de Manacor (veure conceptes). El termini de pagament finalitza el 2 de desembre de 2019. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigèn...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Marratxí (exercici 2019): del 16 de setembre al 2 de desembre

El dia 16 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de cobrament periòdic de l’Ajuntament de Marratxí corresponents a l’exercici 2019: l’impost sobre béns immobles; l’impost sobre activitats econòmiques; l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; la taxa per la utilització privativa o aprofitament del domini públic per a e...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament d’Alcúdia (any 2019): del 2 de setembre al 4 de novembre

El dia 2 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament de tributs de cobrament periodic per rebut corresponents a l’any 2019 de l’Ajuntament d’Alcúdia (veure conceptes). El termini de pagament finalitza el 4 de novembre de 2019. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrr...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Nova oficina de l’ATIB a Santanyí

 Us informem que, a partir del dia 5 d’agost de 2019, l’oficina de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) situada al carrer del Centre, 28, 07650 Santanyí es trasllada al carrer des Rafalet, 18 baixos, 07650 Sanyanyí (Tel: 971 653 548; Fax: 971 971 678 420; correu electrònic: santanyi@atib.es). Per a més informació de l'oficina, pitjau aquí....
Més informació Nova oficina de l’AT... Més informació Nova ...

|< <<       >> >|