Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany corresponents a l’any 2018: de 2 de juliol a 3 de setembre

Us informem que el dia 2 de juliol s’inicia el període voluntari de pagament dels rebuts de l’impost sobre béns immobles, de l’impost d’activitats econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de la taxa per recollida d’escombraries i per la utilització d’abocador i de la taxa per entrada de vehicles a traves de les voravies –guals– de l’Ajunt...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Implantació del sistema Cl@ve

S’ha implementat al Portal de l’ATIB el sistema Cl@ve per a l’accés als mòduls als quals només es podia accedir mitjançant el DNI electrònic  un certificat digital reconegut per l’ATIB, com és el cas de la Carpeta fiscal. Cl@ve és un servei d’identificació per a les administracions públiques que permet als ciutadans relacionar-se amb diferents administr...
Més informació Implantació del sist... Més informació Implantació ...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics (exercici 2017)

Us informem que el dia 1 de maig s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics de l’exercici 2017. El termini de pagament finalitza el 2 de juliol de 2018. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec co...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Provisió de llocs de treball del personal funcionari de l’ATIB pels sistemes de concurs de mèrits i de lliure designació (adjudicació definitiva)

Per Resolució de la presidenta de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 4 de setembre de 2017 s’ha aprovat la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de la Comissió Tècnica de Valoració del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l’Agència Tributària de les Illes Balears pel...
Més informació Provisió de llocs de... Més informació Provisió ...

|< <<       >> >|