Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Recursos Humans

A continuació podeu consultar els darrers acords o resolucions relatius a recursos humans de l’ATIB per al seu coneixement general.

1 - Convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’ATIB.

Per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat s’ha aprovat la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’ATIB (BOIB núm.168, de 27/12/2022): consultar BOIB (correcció errades).

Aquesta Resolució ha estat modificada per la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat publicada en el BOIB núm 55, de 19/04/2023 (veure Resolució de modificació).

2 - Convocatòria del procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’ATIB.

Per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat s’ha aprovat el procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’ATIB (BOIB núm. 168, de 27/12/2022): consultar BOIB.

Per consultar les convocatòries en el Portal de l’opositor, pitjau aquí.Data 15/02/2023: Publicació de base de dades de preguntes i de respostes alternatives del procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’ATIB.

Data 30/03/2023: Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, i la llista provisional de mèrits al·legats, del procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’ATIB.

Data 01/04/2023: Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, i la llista provisional de mèrits al·legats, del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’ATIB.

Data 11/08/2023: