Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Pagament telemàtic de tributs i altres recursos locals (amb document d'ingrés)

Per realitzar el pagament telemàtic d’un tribut o un altre recurs d’una entitat local (com per exemple, impost sobre béns immobles, impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre activitats econòmiques, taxes locals -fems, clavegueram, etc.-, multes de trànsit, etc.) la recaptació dels quals correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears heu de seguir els passos següents:

Primer: Heu d'introduir les dades de l'avís de pagament o del document d'ingrés corresponents a l'Emissora, Referència, Identificació i Import (sense guions o espais entre els nombres), i pitjar el botó "Continuar".

Segon: Una vegada verificades les dades introduïdes, podeu procedir al pagament telemàtic per qualsevol dels mitjans següents:

  • Banca electrònica. Per utilitzar aquest sistema de pagament, heu de ser titular d’un compte en l’entitat bancària col·laboradora i disposar de les acreditacions de seguretat necessàries per a operar per via telemàtica. Actualment les entitats col·laboradores amb servei de banca electrònica són CaixaBank, Banca March, BBVA i Colonya, Caixa Pollença.
  • Targetes bancàries. Aquest sistema permet el pagament telemàtic mitjançant targetes bancàries de dèbit o de crèdit amb independència de l’entitat emissora de la targeta.
  • Per Bizum.

Tercer: Quan heu finalitzat el procés i s'ha fet correctament el pagament, podeu imprimir el justificant acreditatiu del pagament (format pdf).

En el cas d'interrompre durant el procés descrit abans de realitzar el pagament, el podreu reprendre en un moment posterior. Per a això heu d'anotar la referència post-continue i, quan torneu a accedir novament a aquesta pàgina, introduir-la en el quadre corresponent. Automàticament tornarà a començar el procés en el tràmit en què es va interrompre.

PAGAMENT “MÚLTIPLE”: Si heu de fer el pagament de més d’un avís de pagament o document d’ingrés, podeu procedir al seu pagament conjunt per via telemàtica.