Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Obtenció d’avís i pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut
Mitjançant aquesta opció podeu obtenir, en període voluntari, lavís de pagament dun tribut local de cobrament periòdic anual per rebut (per exemple, impost sobre béns immobles, impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre activitats econòmiques, taxes locals) amb les dades del rebut de lexercici anterior, i també, si voleu, procedir al seu pagament. Es poden consultar els períodes voluntaris de pagament seleccionant el municipi corresponent a Calendari fiscal local.

Per a lobtenció de lavís ha de completar el NIF del titular, el numero i limport del rebut de lexercici anterior. Veure exemple:
 

 


Un cop completades aquestes dades, podeu imprimir el document dingrés per pagar en una entitat bancària col·laboradora o fer directamente el  pagament  telemàtic.

En el cas de no localitzar-se el rebut o un cop hagi transcorregut el període voluntari de pagament, podeu fer la consulta a través del mòdul de Consultes i suggeriments, així com a través de la Carpeta fiscal (per accedir a aquesta aplicació ha de disposar dun certificat digital reconegut per lATIB), que també permet fer el pagament del deute.

Es recorda la conveniència de domiciliar el pagament dels tributs locals de cobrament periòdic (per a més informació podeu consultar el mòdul Domiciliació de pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut).


Nota important: En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades personals s’han incorporat al fitxer “Gestió i control de Tributs”, amb la finalitat d’aplicar, gestionar i controlar els tributs el responsable dels quals és l’ATIB. Respecte d’aquestes, el titular podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació mitjançant un escrit dirigit al domicili del responsable, al carrer de Can Troncoso, 1, 07001 Palma. Aquí trobareu a la vostra disposició models impresos per exercir aquests drets.
Gestions telemàtiques